Bescherming tegen indringing van water of stof, de IP-waarde

IP waarde verlichting

(International Protection Marking)

Bescherming tegen indringing van water of stof wordt uitgedrukt in IP-waarde. Deze bestaat uit 2 cijfers, waarbij het eerste cijfer de mate waarin de lampen beschermd zijn tegen indringing met vaste voorwerpen (van gereedschap tot stof) aangeeft. Het tweede cijfer geeft het niveau van bescherming dat de behuizing biedt tegen schadelijke binnendringen van water.

De ip waarde verlichting schaal is als volgt:

Het eerste cijfer van ip waarde verlichting

0Geen bescherming
1Bescherming tegen een groot deel van het lichaam, zoals een hand, maar geen bescherming tegen opzettelijk aanraken door vaste voorwerpen groter dan 50 mm in diameter.
2Bescherming tegen vingers of andere objecten, niet groter dan 80 mm lang en 12 mm in diameter.
3Bescherming tegen aanraking met een werktuig. Aanraakveilig enkel voor meetapparaten. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 2,5 mm
4Bescherming tegen aanraking met vaste voorwerpen met een diameter of een dikte van minder dan 1 mm
5Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Geen volledige bescherming tegen stof maar wel voldoende om de goede werking niet te hinderen.
6Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Volledige bescherming tegen stof.

 

Het tweede cijfer van ip waarde verlichting

0Geen bescherming
1Geen schade indien onderhevig aan verticale druppels
2Geen schade indien druppels vallend onder een hoek van 15°
3Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder een hoek -60° tot 60°
4Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder eender welke hoek
5Geen schade indien bespoten (12,5 l/min) onder eender welke hoek
6Geen water indringing indien bespoten (100 l/min) onder eender welke hoek
7Geen water indringing indien ondergedompeld (30 min op 1 m)
8Blijft bruikbaar onder water onder opgegeven omstandigheden
9Blijft bruikbaar bij een vochtigheidsgraad van meer dan 90% of besproeien onder hoge druk

 

Bijvoorbeeld IP 63: de behuizing is stofdicht en biedt bescherming tegen water wat gesproeid wordt.