Energie Investeringsaftrek (EIA)

Is de Energie Investeringsaftrek (EIA) iets voor u?

Wilt u fiscaal voordeel behalen en investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie? Dat kan met de regeling Energie investeringsaftrek (EIA). De EIA levert u veel voordeel op.

Daarnaast leveren energiezuinige investeringen u ook een lagere energierekening op. Met deze regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken duurzaam ondernemen.

Fiscale Aftrek

Fiscale aftrek is mogelijk voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) maar ook voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren.

Let op: Wijziging Energielijst 2016 (energie-investeringsaftrek-energielijst-2016)

Twee codes in de Energielijst 2016 hebben een tekstuele aanvulling gekregen. Er is een nadere toelichting opgenomen voor energiezuinige koelinstallaties (code 220212 en 220223) over de bepaling van het specifiek opgenomen vermogen.

Energielijst:

Met de functie Zoeken in de Energielijst en Milieulijst 2016 zoekt u naar energiezuinige en milieuvriendelijke technieken met fiscaal voordeel. U kunt zoeken op (meerdere) trefwoorden, branches en codes. Wilt u uw product geplaatst hebben op de Energielijst? Dat kan, ieder jaar wordt de Energielijst aangepast. Iedereen kan een voorstel indienen voor de eerstvolgende lijst.  Voor de Energielijst 2017 kunt u geen voorstellen meer indienen. Het voorstelformulier voor de Energielijst 2018 komt begin 2017 beschikbaar.

Belastingaftrek

U kunt 58% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, boven op uw gebruikelijke afschrijving.

Voorwaarden:

De Energie Investeringsaftrek (EIA) is een regeling voor bedrijven, niet voor particulieren, verenigingen of stichtingen.

Als u de EIA wilt aanvragen moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent ondernemer in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden.
  • Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen die hieraan wettelijk worden gesteld, samengevat in de Energielijst
  • U betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • U doet een investering die op de Energielijst staat (in de Energielijst worden dit bedrijfsmiddelen genoemd).
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
  • U meldt het bedrijfsmiddel op tijd (hoofdregel: binnen drie maanden na opdracht tot levering).
  • Het meldingsbedrag voor aangegane verplichtingen en gemaakte voortbrengingskosten dient per melding samen ten minste € 2.500 te bedragen. Het maximale meldingsbedrag per kalenderjaar per bedrijf is maximaal € 120 miljoen (2016).

Energie investeringsaftrek

Neem de EIA mee in uw berekeningen over terugverdientijden en rendement. Dit gekoppeld aan onze lage prijsstelling zorgt bijna altijd voor terugverdientijden korter dan 12 maanden. 100% rendement op uw investering. Ieder jaar weer.

Vanzelfsprekend vallen het aanvragen en toekennen van subsidies onder uw verantwoordelijkheid.