FAQ's: Energie besparen vragen antwoorden

Klik op de vraag en dan verschijnt het antwoord!

Bescherming tegen indringing van water of stof, de IP-waarde (International Protection Marking)

Bescherming tegen indringing van water of stof wordt uitgedrukt in IP-waarde. Deze bestaat uit 2 cijfers, waarbij het eerste cijfer de mate waarin de lampen beschermd zijn tegen indringing met vaste voorwerpen (van gereedschap tot stof) aangeeft. Het tweede cijfer geeft het niveau van bescherming dat de behuizing biedt tegen schadelijke binnendringen van water.

De schaal is als volgt:

Het eerste cijfer

0 Geen bescherming
1 Bescherming tegen een groot deel van het lichaam, zoals een hand, maar geen bescherming tegen opzettelijk aanraken door vaste voorwerpen groter dan 50 mm in diameter.
2 Bescherming tegen vingers of andere objecten, niet groter dan 80 mm lang en 12 mm in diameter.
3 Bescherming tegen aanraking met een werktuig. Aanraakveilig enkel voor meetapparaten. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 2,5 mm
4 Bescherming tegen aanraking met vaste voorwerpen met een diameter of een dikte van minder dan 1 mm
5 Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Geen volledige bescherming tegen stof maar wel voldoende om de goede werking niet te hinderen.
6 Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Volledige bescherming tegen stof.

 

Het tweede cijfer

0 Geen bescherming
1 Geen schade indien onderhevig aan verticale druppels
2 Geen schade indien druppels vallend onder een hoek van 15°
3 Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder een hoek -60° tot 60°
4 Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder eender welke hoek
5 Geen schade indien bespoten (12,5 l/min) onder eender welke hoek
6 Geen water indringing indien bespoten (100 l/min) onder eender welke hoek
7 Geen water indringing indien ondergedompeld (30 min op 1 m)
8 Blijft bruikbaar onder water onder opgegeven omstandigheden
9 Blijft bruikbaar bij een vochtigheidsgraad van meer dan 90% of besproeien onder hoge druk

 

Bijvoorbeeld IP 63: de behuizing is stofdicht en biedt bescherming tegen water wat gesproeid wordt.

Een T5 lamp is een moderne hoogfrequente TL lamp die zuiniger is dan de oude T8 TL lamp. T5 verlichting is de technologie na de “ouderwetse” T8 TL lamp en in de jaren 90 door Philips op de markt gebracht. Commercieel succes is echter lang uitgebleven omdat milieu en energiebesparing toen nog niet hoog op de agenda stonden. T5 verlichting kenmerkt zich door hoogfrequente dunne fel lichtgevende buizen. Het hoogfrequente licht is rustgevender voor de ogen. Het formaat van de T5 lamp wijkt af van de traditionele T8 lamp; Het T5-formaat is smaller en korter. Daarom passen ze ook niet in de armaturen die de meeste organisaties in gebruik hebben. Dit is bewust zo ontwikkeld om de verkoop van nieuwe armaturen een boost te geven. Zo werd ook meteen een drempel opgeworpen omdat dit hoge kosten met zich meebrengt.

TL is een afkorting voor het Franse ‘tube luminescent’ en wordt ook wel een fluorescentielamp genoemd. Dit komt doordat het een lamp is die licht geeft door het oplichten een fluorescerende laag. Het oplichten verloopt onder invloed van ultraviolette straling (beter bekend als uv-straling). Deze ultraviolette straling wordt opgewekt door gasontlading in de lamp.

Alle kleuren hebben een kleurcode. Wit is er ook in verschillende varianten en om duidelijk te maken welke kleur u mag verwachten gebruikt men codes.

Kleur 3000K (Philips 830) is warm wit, geschikt voor horeca en publieke ruimtes. Ook kantoorruimtes zijn vaak met deze lichtkleur verlicht.

Kleur 4000K (Philips 840) is koel wit, geschikt voor kantoorruimtes, bedrijfshallen en magazijn.

Kleur 5000K neigt naar daglicht wit. Een hele heldere lichtkleur, ideaal voor industriële ruimtes waar men goed details moet kunnen zien.

Kleur 6000K (Philips 865) is daglicht wit, geschikt voor bijvoorbeeld drukkerijen en autospuitenrijen.

De kleurweergave-index (CRI = Color Rendering Index) geeft informatie over de eigenschappen van de kleurweergave. Een hoge waarde (b.v. 90) betekent dat het licht van de lichtbron de kleuren van het belichte object natuurgetrouwer weergeeft dan wanneer een lichtbron met een lagere waarde (b.v. 70) wordt toegepast.

De CRI is een index, oftewel een maat. Die maat zegt iets over hoe kleuren worden weergegeven door het licht van een bepaalde lamp, vergeleken met het licht van een referentielamp of referentielichtbron. De waarde van deze index kan variëren tussen de 0 en de 100. De waarde 100 wil dan zeggen dat het licht van een bepaalde lamp net zo goed de kleuren weergeeft als dat van een referentielamp of referentielichtbron. Afhankelijk van de kleurtemperatuur is deze referentielichtbron het zonlicht (kleurtemperatuur > 5000 K), of een zwarte straler zoals een gloeilamp (kleurtemperatuur < 5000 K).

Een lamp produceert (vanzelfsprekend) licht maar ook warmte. Het rendement van een lamp wordt uitgedrukt in Lumen per Watt. Een voorbeeld: Oude TL8 Tl-buizen produceren 89lm/W terwijl onze moderne LED varianten al op 140 lm/W zitten. Dezelfde lichtopbrengst dus met een veel lager verbruik. Daar zit de besparing.

 

Zo is ons business model opgebouwd. Wij importeren zelf, leveren rechtstreeks vanaf de fabriek en letten wij zeer scherp op onze kosten. Er zit ook een ideaal achter, omdat we ervan overtuigd zijn dat het goed is dat producten die het milieu besparen makkelijk bereikbaar moeten zijn voor iedereen.

De totale wattage van een TL is afhankelijk van de gekozen lengte. De TL verbruikt 0,23 W per cm buis. Concreet:

  • 600 mm – 14 Watt
  • 1200 mm – 28 Watt
  • 1500 mm – 35 Watt

Wij bieden overigens ook een 1500 mm variant met 49W. (Speciaal voor hoge ruimtes)

Dit is de hoeveelheid energie die wordt omgezet in licht, uitgedrukt in lumen per Watt.( lm/W).

Hieronder vindt u een indicatief schema:

T8 TL – 89 lm/W (oude TL, de lichtopbrengst gaat met de levensduur achteruit)

T5 TL – 104 lm/W

LED Tube – 140 lm/W

De lichtopbrengst is dus tevens afhankelijk van het wattage van de lamp zoals in onderstaand schema:

1500 mm buis:

T8 (58W x 89 lm/W) = 5162 lm

T5 (35W x 104 lm/W) = 3640 lm

LED (24W x 140 lm/W) = 3360 lm

LED (30W x 140 lm/W) = 4200 lm

1200 mm buis:

T8 (36W x 89 lm/W) = 3204 lm

T5 (28W x 104 lm/W) = 2912 lm

LED (20W x 140 lm/W) = 2800 lm

600 mm buis:

T8 (18W x 89 lm/W) = 1602 lm

T5 (14W x 104 lm/W) = 1456 lm

LED (11W x 140 lm/W) = 1540 lm

Je kunt dus niet klakkeloos vervangen, maar zult altijd moeten kijken naar de totale lichtopbrengst na vervanging. Wij adviseren u graag.

Voorschakelapparaten (verder afgekort als: VSA) dienen twee doelen:

In samenwerking met de starter veroorzaakt een VSA een korte stroomdoorgang door de twee gloeidraden. Wanneer de starter zich sluit onder invloed van de gasontlading in de starter (warmte + bimetaal) wordt de elektrische stroom zelfs zo hoog dat de twee gloeidraden roodgloeiend worden en de elektronen-emissie op gang komt. Wanneer de starter is gesloten, is er geen gasontlading meer in de starter en koelt het bimetaal af. Hierdoor opent het zich weer en veroorzaakt het VSA een hoge piekspanning die de gas-ontladingslamp doet ontbranden.

Als de gasontlading eenmaal tot stand is gekomen zorgt het VSA ervoor dat de stroom binnen de gestelde norm blijft (Men kan dus niet een willekeurig VSA aan een gas-ontladingslamp koppelen!) Als een gasontladingslamp zonder een VSA zou worden aangesloten en de buis zou tot ontlading komen, zal de stroom door de buis zo hoog worden dat de zekering gegarandeerd door zal slaan, waarbij de buis zelfs kan exploderen!

Omdat de spanning over de gas-ontladingslamp terugvalt tot een fractie van de aangesloten spanning, zal de starter niet opnieuw in werking treden. Bij oude tl-buizen zal dit wel kunnen gebeuren omdat door slijtage van de elektroden de emittende pasta op de gloeidraden de spanning niet meer ver genoeg zal kunnen dalen.

(http://nl.wikipedia.org/wiki/Voorschakelapparaat)

Cut-Off is een technologie die zorgt voor een extra energiebesparing, extra veiligheid en minder warmteontwikkeling. Dit komt bovenop de besparing die een T5-lamp zelf al oplevert. Als een T5-lamp aangaat, blijft er normaal gezien elektrische spanning op het elektronisch voorschakelapparaat staan. Dat is eigenlijk overbodig. De Cut-Off technologie kijkt eerst of de lamp optimaal brandt en sluit daarna alle overbodige elektrische spanning af.

Definitie “Electromagnetische Compatibiliteit”: De normen definiëren als het in staat zijn van een onderdeel, apparaat, systeem, ... om in zijn elektromagnetische omgeving naar wens te functioneren, zonder hierbij zelf storingen toe te voegen aan zijn eigen elektromagnetische omgeving.

Al onze TL buizen en adapters zijn voorzien van EMC, belangrijk voor elektromagnetische afscherming waardoor er geen beïnvloeding van andere elektronica kan plaatsvinden.